Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời…

Ở những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân, thật tiếc là chỉ có mình em chứng kiến… Cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng đựơm buồn ấy là bản thân lại không cầm lòng được, nhưng không hiểu sao cứ có điều gì đó ngăn cản em. Ngày dài tháng rộng qua đi, cứ âm thầm dõi theo anh như vậy. Nhưng vẫn không cam tâm đành lòng từ bỏ.. Thật sự rất mệt mỏi. Người ngòai nhìn vào đều khuyên rằng: Không người…

Read More